Woh sarware kishware risalat jo Aearshe jalwagar howai thai lyrics naat

Woh sarware kishware risalat jo Aearshe par jo jalwagar howai thai 


Naye nerale talab k saman arab k maiman k liaye thai

Bhahare shadyan muhbarak chaman ko aabadiya muhbarak

Malak falak apni apni laye mein gorhana dil ka boolte thai

Wahan falak par yahan zamein rachi thi shadi machi thi doome

Uthar se anwaare hanste aate idhar se nufhaath uthrahe thai

Yeh choot padti thi unke rokh ki k aershe tak chaandni thi chatki

Woh raat kya jaghmaga rahi thi jagah jagah nusbe aaine thai

Nayi dulhan bapan mein kaba nikhar ke soonra soowar nikhra

Hajar ke sadqe kamar ke ek til mein runge lakhon banao k thai

Nazar mein dulha k piyare jalwai haya se mehrab e sar jukaye

Siyaye parde k muh pe aanchal tajalli zaate behat ke thai

Shanaye sarkar hain wazhifa qobol e sarkar hain tamanna

Na shairi ki hoos  e na parwa radi thi kya kaise qafiaye thai

Previous
Next Post »